Vademecum pacjenta

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDOSTĘPNIANIA
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych NZOZ „Medyk” udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159).

Zgodnie z Art. 26. ust. 1 ww. ustawy udostępniamy dokumentację medyczną pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację
medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji
medycznej należy:

  1. Złożyć pisemny wniosek w rejestracji danej przychodni.
  2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  3. W przypadku, gdy o udostępnienie wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej.

Druki wniosku znajdują się w rejestracji danej przychodni.

Opłaty:

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł za każdą stronę.
W przypadku wysyłki kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji
drogą pocztową wnioskodawca obowiązany jest pokryć koszty
wysyłki.
Kopia dokumentacji medycznej wydawana jest niezwłocznie.
Informacja o skierowaniach do poradni okulistycznej i dermatologicznej od 01.01.2015 roku.

Wykaz aptek ze Stalowej Woli posiadających umowę na refundację z NFZ (stan na 17.11.2014r.)

Nazwa apteki


1.   Apteka, Stalowa Wola, ul. Okulickiego 11

2.   Apteka, Stalowa Wola, ul. Staszica 9

3.   Apteka, Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 80

4.   Apteka im I. Łukasiewicza, Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 70

5.   Apteka Rodzinna, Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 37

6.   Apteka, Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 21 E

7.   Apteka Dr Max, Stalowa Wola, Komisji Edukacji Narodowej 47

8.   Apteka Farmex Sp. z o.o., Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 4

9.   Apteka Prywatna mgr farm Zalewa Wiesława, Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 5

10. Apteka, Stalowa Wola, ul. Energetyków 35

11. Apteka Nova, Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 4

12. Apteka mgr Winogrodzka Zofia, Stalowa Wola, ul. Okulickiego 110

13. GCF Sp.z o.o. Apteka Utis Stalowa Wola ul. Staszica 4

14. Apteka Panaceum, Stalowa Wola, ul. Okulickiego 49

15. Cefarm Kielce S.A. Apteka Nr 83-062, Stalowa Wola, ul. Okulickiego 38

16. Apteka Remedium, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 10

17. Apteka Panax S.C. Sylwia Pakuła Marek Pakuła, Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 19G

18. Apteka, Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 16A

19. Apteka Dr Max, Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 2B

20. Moja Apteka, Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 19J

21. Apteka Sana, Stalowa Wola, ul. Narutowicza 1

22. Apteka Antidotum, Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1

23. Apteka w Galerii, Stalowa Wola, ul. Okulickiego 16c

24. APTEKA PANAX KEN, Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 13

25. Apteka Euro-Apteka, Stalowa Wola, Jana Pawła II 18F

26. Apteka Panaceum, Stalowa Wola, ul. Okulickiego 49

27. Apteka Nova, Stalowa Wola,  ul. Mickiewicza 13

28. Apteka Słoneczna, Stalowa Wola, Jana Pawła II 2c

29. Apteka Farmacja 24, Stalowa Wola, Popiełuszki 6

30. Apteka Centrum Farmaceutyczne Vita Pharma, Stalowa Wola, ul. Siedlanowskiego 3/8

31. Apteka ogólnodostępna, Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 4A

32. Apteka Panax S.C. Sylwia Pakuła, Marek Pakuła, Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 31

Close Menu