Dokumenty do pobrania

Oświadczenie pacjenta o braku upoważnienia do udzielania informacji o jego stanie zdrowia
Wzór dokumentu do pobrania

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej
Wzór dokumentu do pobrania

Upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia
Wzór dokumentu do pobrania

Oświadczenie – Załącznik nr 1 (dla dorosłego)
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Wzór dokumentu do pobrania

Oświadczenie – Załącznik nr 2 (dla dzieci)
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego
Wzór dokumentu do pobrania

Deklaracja Wyboru POZ Lekarza – Załącznik 1
Wzór dokumentu do pobrania

Deklaracja Wyboru POZ Pielęgniarki – Załącznik 2
Wzór dokumentu do pobrania

Deklaracja Wyboru POZ Położnej – Załącznik 3
Wzór dokumentu do pobrania

Close Menu