„ZASZCZEP W SOBIE CHĘĆ SZCZEPIENIA”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli informuje, że w styczniu 2014 pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego ruszyła ogólnopolska akcja pod nazwą:

„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.

Celem akcji jest rozpropagowanie szczepień ochronnych, a co za tym idzieprzeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Akcja ta skierowana jest zarówno do środowisk medycznych, jak i pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci czyli ogółu społeczeństwa.

Close Menu