PAMIĘTAJ!!! 

W przypadku kiedy istnieje podejrzenia zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE  lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI  POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ANI NIE UDAWAJ SIĘ DO SZPITALA bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

 

Jeden chory pacjent (również TY) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

  • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu
  • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust
  • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazowo chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz
  • Nie zbliżaj się do osób chorych 

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania będą w Polsce wystawiane tylko w postaci elektronicznej.

To elektroniczna postać recepty, która od 8 stycznia 2020 zastąpi receptę tradycyjną

Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia
Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Przychodnia Nr 1

ul. Hutnicza 8
tel. 15 843 50 11
tel. 15 843 50 29
tel. 692470444

Przychodnia Nr 4

ul. Energetyków 29
tel. 15 843 50 14
tel. 692 920 197
tel. 694 499 444

Przychodnia Nr 2

ul. Poniatowskiego 31
tel. 15 843 50 12
tel. 692 919 924
tel. 692 920 044

Przychodnia Nr 5

ul. Dąbrowskiego 3
tel. 15 843 50 15
tel. 692 919 882
tel. 692 919 889

Przychodnia Nr 3

ul. Staszica 4a
tel. 15 843 50 13
tel. 692 919 846
tel. 694 497 444

Przychodnia Nr 6

ul. Okulickiego 36
tel. 15 843 50 16
tel. 15 843 50 26
tel. 692 920 052
tel. 692 920 053
tel. 15 843 50 27
tel. 15 843 50 28

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia
Dermatologiczna

Przychodnia nr 2
ul. Poniatowskiego 31
tel. 15/843 50 12
Lek. Hanna Pieprzny - specjalista dermatologii i wenerologii

Poradnia
Endokrynologiczna

Przychodnia nr 2
ul. Poniatowskiego 31
tel. 15/843 50 12
Lek. Teresa Chmielewska - spec. chorób wewnętrznych, endokrynolog

Poradnia
Logopedyczna

Przychodnia nr 3
ul. Staszica 4a
tel. 15/843-50-13
Mgr Bernadetta Bieś - mgr pielęgniarstwa, logopeda Mgr Marta Wrońska - logopeda

Poradnia
Neurologiczna

Przychodnia nr 6
ul. Okulickiego 36
tel. 15/843 50 16
Lek. Rafał Ziarek - specjalista neurolog
Lek. Kinga Flis - specjalista neurolog

Poradnia
Reumatologiczna

Przychodnia nr 6
ul. Okulickiego 36
tel. 15/843 50 16
Lek. Izabela Busz - Wesołowska - internista, specjalista reumatologii
Lek. Eliza Walawska - internista, specjalista reumatologii

Poradnia
Okulistyczna

Przychodnia nr 6
ul. Okulickiego 36
tel. 15/843 50 16
Lek. Anna Schossler - specjalista okulistyki

Poradnia
Ortopedyczna

Przychodnia nr 6
ul. Okulickiego 36
tel. 15/843 50 16
Lek. Tadeusz Abratowski - spec. ortopedii i traumatologii
Lek. Roman Suduł - spec. chirurgii urazowo-ortopedycznej
Lek. Damian Dziadura

Poradnia K

Przychodnia nr 1
ul. Hutnicza 8
tel. 15/843 50 11
Lek. Zbigniew Bieś - położnik-ginekolog
Lek. Sławomir Libera - specjalista położnik-ginekolog

Poradnia K

Przychodnia nr 2
ul. Poniatowskiego 31
tel. 15/843 50 12
tel. 15/843 50 30
Lek. Sławomir Libera - specjalista położnik-ginekolog

Poradnia K

Przychodnia nr 5
ul. Dąbrowskiego 3
tel. 15/843 50 15
tel. 15/843 50 31
Lek. Zbigniew Bieś - położnik-ginekolog
Lek. Sławomir Libera - specjalista położnik-ginekolog

Poradnia K

Przychodnia nr 6
ul. Okulickiego 36
tel. 15/843 50 28
Lek. Zbigniew Bieś - położnik-ginekolog
Lek. Sławomir Libera - specjalista położnik-ginekolog

Administracja

ul. Poniatowskiego 31
tel. 15 843 50 21

Rehabilitacja

ul. Popiełuszki 5
tel. 15 843 50 22

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

tel. 15 843 50 27
tel. 692 920 080
ul. Okulickiego 36
Rejestracja i Pobieranie materiału
7.30 -11.00

Aktualności

Close Menu